ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๒๓ ปี ๒๕๖๓ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๓

Categories: ประกาศ