นางสาวจิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย มอบเฟซชิลด์ หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับกลุ่ม อสม. และ รพ.สต. ในอำเภอพนมไพร และอำเภอหนองฮี

18 เมษายน 2563 นางสาวจิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย มอบเฟซชิลด์ หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับกลุ่ม อสม. และ รพ.สต. ในอำเภอพนมไพร และอำเภอหนองฮี ทั้ง 21 แห่ง พร้อมเยี่ยมจุดตรวจให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมอบสิ่งของให้กำลังใจประชาชนในอำเภออาจสามารถ ทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสำราญ บ้านขี้เหล็ก บ้านบุ่งเบา และบ้านดอนกลาง ซึ่งบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนกว่า 200 หลังคาเรือน

สร้างเมื่อ: April 19, 2020 - 09:04