นายสิงหภณ ดีนาง ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่อำเภอภูผาม่านและอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้กำลังใจผู้นำหมู่บ้าน ทีมงานอสม. พร้อมมอบแอลกอฮอล์

8 พฤษภาคม 2563 นายสิงหภณ ดีนาง ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่อำเภอภูผาม่าน และอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้กำลังใจผู้นำหมู่บ้าน ทีมงาน อสม. พร้อมมอบแอลกอฮอล์ให้กับ รพ.สต.ดงสะคร่าน รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา และ รพ.สต.บ้านนาจาน

สร้างเมื่อ: May 8, 2020 - 09:05