ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย รวมพลังส่งมอบทุน , ชุด PPE , เจลแอลกอฮอล์ และสิ่งของต่างๆ แก่ รพ.นครพิงค์

24 เมษายน 2563 ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย นำโดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ นายนพคุณ รัฐผไท นายวิทยา ทรงคำ และนายประสิทธิ์ วุฒินันชัย รวมพลังส่งมอบทุน , ชุด PPE , เจลแอลกอฮอล์ และสิ่งของต่างๆ แก่ รพ.นครพิงค์ เพื่อแทนคำขอบคุณและเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทำงานต่อสู้และรับมือกับวิกฤติโควิด-19 ในครั้งนี้

สร้างเมื่อ: April 24, 2020 - 10:04