Author: พรรคเพื่อไทย

“เพื่อไทย” ขอความชัดเจนเกี่ยวกับวันเลือกตั้ง และยุติการใช้กลไกของรัฐเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเมือง
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย เรื่อง ขอความชัดเจนเกี่ยวกับวันเลือกตั้งและยุติการใช้กลไกของรัฐเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเมือง
อ่านต่อ