Author: พรรคเพื่อไทย

“เพื่อไทย” แนะ “กกต.” ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยสุจริตและเป็นธรรม
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย เรื่อง ขอให้ กกต. ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยสุจริต และเป็นธรรม
อ่านต่อ
“เพื่อไทย” ชี้ ช่วยคนจนต้องจริงจัง-ยั่งยืน ไม่หวังผลทางการเมือง
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย เรื่อง การช่วยคนจนต้องช่วยอย่างจริงจัง ยั่งยืน และไม่หวังผลทางการเมือง
อ่านต่อ