Author: พรรคเพื่อไทย

แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 8 กุมภาพันธ์ 2557
การแก้ไขปัญหา 28 เขตที่ยังไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องกระทำโดยองค์กรใดและด้วยวิธีใด
อ่านต่อ
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 4 กุมภาพันธ์ 2557
ขบวนการทำลายประชาธิปไตยและปล้นสิทธิของประชาชน
อ่านต่อ
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 29 มกราคม 2557
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 29 มกราคม 2557
อ่านต่อ
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 21 ธันวาคม 2556
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 21 ธันวาคม 2556
อ่านต่อ
แถลงการณ์นายกรัฐมนตรี การยุบสภาผู้แทนราษฎร
แถลงการณ์นายกรัฐมนตรี การยุบสภาผู้แทนราษฎร
อ่านต่อ