Category: ข่าวสารจากพรรค

แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 21 มีนาคม 2557
ความเห็นต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ชี้กระทำของผู้ตรวจการแผ่นดิน และศาลรัฐธรรมนูญมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และส่งผลกระทบระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อ่านต่อ
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 18 มีนาคม 2557
ขอคัดค้านการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจส่งเรื่อง หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขัดรัฐธรรมนูญเสียเอง ย่อมไม่มีผลผูกพัน
อ่านต่อ
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 3 มีนาคม 2557
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 3 มีนาคม 2557
อ่านต่อ
แถลงการณ์พรรคร่วมฯ ขอ กกต. จัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
แถลงการณ์พรรคร่วมฯ ขอคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
อ่านต่อ
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 17 กุมภาพันธ์ 2557
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 17 กุมภาพันธ์ 2557
อ่านต่อ
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 8 กุมภาพันธ์ 2557
การแก้ไขปัญหา 28 เขตที่ยังไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องกระทำโดยองค์กรใดและด้วยวิธีใด
อ่านต่อ
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 4 กุมภาพันธ์ 2557
ขบวนการทำลายประชาธิปไตยและปล้นสิทธิของประชาชน
อ่านต่อ
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 29 มกราคม 2557
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 29 มกราคม 2557
อ่านต่อ
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 21 ธันวาคม 2556
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 21 ธันวาคม 2556
อ่านต่อ