Category: Interview

สัมภาษณ์พิเศษ นายสามารถ แก้วมีชัย อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย
กรณีคดีที่ ปปช.ชี้มูลถอดถอนอดีต 248 ส.ส.จากข้อกล่าวหาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มา ส.ว.
อ่านต่อ