กฤษฎ์ คงวุฒิปัญญา

ตำแหน่ง ส.ก.เขตภาษีเจริญ

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประสบการณ์การทำงาน
– อุปนายกสมาคมการกีฬาเขตภาษีเจริญ
– ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครอง ผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร