จักรรัตน์ กนะกาศัย

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตสายไหม

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
– ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ประสบการณ์การทำงาน

– กรรมการผู้จัดการบริษัท ซ้งเป็ดพะโล้ จำกัด
– ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สน.สายไหม
– รองประธานมูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์)