ชัญญา บุญเกิด

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตสาทร

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน
– ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข
– ผู้ช่วยช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร (วัชรา ณ วังขนาย)
– ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร เขตปทุมวัน บางรัก สาทร