ชาติชาย ปัตตะพงศ์

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก.เขตราษฎร์บูรณะ

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
– ปริญญาโท ด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ประสบการณ์การทำงาน

– ครูโรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี
– ผู้บริหารโรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี