นาย ดนุพร ปุณณกันต์

ตำแหน่ง โฆษกพรรค

ประวัติการศึกษา:

– ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน:

– รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
– สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร
– สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ