ธนพร กนกกุล

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตบางซื่อ

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
– ปริญญาโท Faculty of Graphic Design, Middlesex University, ลอนดอน สหราชอาณาจักร


ประสบการณ์การทำงาน

– ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลโสธราเวช
– ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลเกษมราษฎร์