นาย ธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล

ตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรค

ประวัติการศึกษา:

– ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
– ปริญญาโท ด้านการตลาดและการโฆษณา มหาวิทยาลัย Leeds สหราชอาณาจักร
– ปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Reading สหราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทำงาน:

– ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
– คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม