ธีรพล คำทองสุข

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตคลองเตย

ประวัติการศึกษา
– โรงเรียนศรีอักษร


ประสบการณ์การทำงาน

– ผู้สมัครสมาชิกสภาเขต เขตพญาไท
– กรรมการบริหารศิษย์เก่าโรงเรียนศรีอักษร
– ประธานชุมชนปากคลองนนทรี
– ประธานอาสาสมัครศูนย์เตชะสัมพันธ์ ศูนย์ 55