ธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตยานนาวา

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี สาขาการบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี


ประสบการณ์การทำงาน

– ผู้จัดการการฝ่ายการตลาด
– ประธานชมรมร้านขายยา จังหวัดสมุทรปราการ
– นายกสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
– วิทยากรลูกเสือชาวบ้านเขต 2 กรุงเทพมหานคร