นฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตคลองสามวา

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน
– พิธีกร TV Direct
– พิธีกร O Shopping
– เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้เทนราษฎร