นวรัตน์ อยู่บำรุง

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก.เขตหนองแขม

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ประสบการณ์การทำงาน
– สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม 6 สมัย
– รองโฆษกสภากรุงเทพมหานคร
– คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การคลัง สภากรุงเทพมหานคร
– ประธานอนุกรรมการกองทุนหมู่บ้านเขตหนองแขม