นางสาว ธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์

ตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรค เขต 18 จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
– ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย Wollongong ออสเตรเลีย
– ปริญญาเอก Education Professional Doctorates มหาวิทยาลัย Central Queensland ออสเตรเลีย

ประสบการณ์การทำงาน
– สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร
– อดีตคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
– อดีตคณะกรรมาธิการการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร
– คณะกรรมการผู้ประสานงานฝ่ายค้าน ชุดที่ 25
– อดีตกรรมการสมาชิกสหภาพรัฐสภา (IPU)
– อดีตประธานสภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง
– คณะกรรมการผู้ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล ชุดที่ 24
– ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้บริหาร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ธนาคารกสิกรไทย