นาย จักรพงษ์ แสงมณี

ตำแหน่ง นายทะเบียนสมาชิกพรรค

ประวัติการศึกษา
– การศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารจาก University of Colorado

ประสบการณ์การทำงาน
– อดีตกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ปี2553-2556, 2561- ปัจจุบัน
– อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี(ฝ่ายเศรษฐกิจ)
– อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง