นาย จักรพล ตั้งสุทธิธรรม

ตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรค เขต 3 จังหวัด เชียงใหม่

ประวัติการศึกษา

– บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงาน

- คณะทำงาน ฯพณฯ สมชาย วงศ์สวัสดิ์
- ประธานสาขาพรรคเพื่อไทย จังหวัดเชียงใหม่
- รางวัลนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ พ.ศ. 2014
- ศิษย์เก่าดีเด่น และประธานรุ่นโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2015
- พ.ศ. 2563​​ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย
- พ.ศ. 2562 ​​สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป