นาย จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์

ตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรค เขต 4 จังหวัด มหาสารคาม

ประวัติการศึกษา

– บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
– Master of Business Administration MERCER UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

​พ.ศ. 2563​​​รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย
พ.ศ. 2550, 2554, 2562​สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม