นาย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

ตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค เขต 6 จังหวัด เชียงใหม่

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (MBA) วิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

– Master of Business Administration (mba) BOSTON UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน
– สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ 5 สมัย
– อดีตกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
– อดีตกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
– อดีตกรรมาธิการงบประมาณ