นาย ชลน่าน ศรีแก้ว

ตำแหน่ง หัวหน้าพรรค เขต 2 จังหวัด น่าน

ประวัติการศึกษา
– แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
– รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ประสบการณ์การทำงาน
– อดีตผู้อำนวยการ รพ.นาหมื่น รพ.นาน้อย รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน
– ส.ส. 4 สมัย พ.ศ. 2544 – 2557
– อดีตผู้ช่วยเลขา รมว.สาธารณสุข
– อดีตเลขา รมว.สาธารณสุข
– รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข