นาย ชูศักดิ์ ศิรินิล

ตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -เนติบัณฑิตไทย
– ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายเปรียบเทียบ จาก Southern Methodist University, Dallas, รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2563 ​​รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
พ.ศ. 2551​​เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2550 ​​รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี