นาย นพ ชีวานันท์

ตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรค เขต 2 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ประวัติการศึกษา
– พาณิชยศาสตร์และการบัญชีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– Master of Science (Business Information Technology)

ประสบการณ์การทำงาน
– พ.ศ. 2563​​รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย
– พ.ศ. 2562​​สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา