นาย ภูมิธรรม เวชยชัย

ตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรค

ประวัติการศึกษา

 

ประสบการณ์การทำงาน