นาย ภูมิธรรม เวชยชัย

ตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค

ประวัติการศึกษา

 

ประสบการณ์การทำงาน