นาย ยุ้ง จักรไพศาล

ตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรค

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาโท: MSc International Business Management, University of Surrey ประเทศอังกฤษ
– ปริญญาตรี: BA Entrepreneurial Economics (International Program), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

ประสบการณ์การทำงาน
– อนุกรรมาธิการและเลขานุการ คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง วุฒิสภา
– เลขานุการ คณะที่ปรึกษานโยบายด้านคมนาคมขนส่ง พรรคเพื่อไทย