นาย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์

ตำแหน่ง หัวหน้าพรรค เขต 5 จังหวัด เชียงใหม่

ประวัติการศึกษา

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563​หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
พ.ศ. 2551​​​รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. 2551 ​​รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. 2541 ​​รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
พ.ศ. 2540 ​​รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2539 ​​รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2536 ​รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2535 ​สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2534 ​รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2531 ​กรรมาธิการร่างกฎหมายงบประมาณปี พ.ศ. 2530