นาย สรวงศ์ เทียนทอง

ตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค เขต 3 จังหวัด สระแก้ว

ประวัติการศึกษา
– บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Johnson & Wales University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2557 ​รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แทนนาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
พ.ศ. 2556 ​​​รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2548, 2550, 2554​สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว