นาย เกรียง กัลป์ตินันท์

ตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค

ประวัติการศึกษา

– ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
– รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2563 ​​รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
พ.ศ. 2555 ​​รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
พ.ศ. 2538​​สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2539​​สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี สมัยที่ 2