นาย เผ่าภูมิ โรจนสกุล

ตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรค

ประวัติการศึกษา

-ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at chicago, สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

-รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (3 สมัย)
-ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและวิชาการพรรคเพื่อไทย
-กรรมการและเลขานุการกรรมการนโยบายและวิชาการพรรคเพื่อไทย
-ประธานกรรมการนโยบายด้านแรงงานพรรคเพื่อไทย
-เลขาธิการคณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ฝ่ายค้านเพื่อประชาชน)
-กรรมการคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย