นาย เผ่าภูมิ โรจนสกุล

ตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัย Massachusetts เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา
– ปริญญาโท MA. Economics มหาวิทยาลัย Illinois เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา
– ปริญญาเอก Ph.D. Economics มหาวิทยาลัย Illinois เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน
– รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (3 สมัย)
– ผู้อำนวยการศูนย์นโยบาย พรรคเพื่อไทย
– กรรมการและเลขานุการกรรมการนโยบายและวิชาการพรรคเพื่อไทย
– ประธานกรรมการนโยบายด้านแรงงานพรรคเพื่อไทย
– เลขาธิการคณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ฝ่ายค้านเพื่อประชาชน)
– กรรมการคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย