นาย เผ่าภูมิ โรจนสกุล

ตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรค

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at chicago, สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน
– รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (3 สมัย)
– ผู้อำนวยการศูนย์นโยบาย พรรคเพื่อไทย
– กรรมการและเลขานุการกรรมการนโยบายและวิชาการพรรคเพื่อไทย
– ประธานกรรมการนโยบายด้านแรงงานพรรคเพื่อไทย
– เลขาธิการคณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ฝ่ายค้านเพื่อประชาชน)
– กรรมการคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย