นาย เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล

ตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรค เขต 1 จังหวัด เลย

ประวัติการศึกษา
– บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
– Master of Business Administration (Finance) MERCER UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน
– อดีตนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองวังสะพุง
– ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย
– ประธานสโมสรฟุตบอลเมืองเลย ยูไนเต็ด