นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

ตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค เขต 11 จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

– วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2563​รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
พ.ศ. 2562​เลขาธิการพรรคเพื่อไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
พ.ศ. 2554 ​​รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2554​​สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
พ.ศ. 2550 ​​สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
พ.ศ. 2548 -2549 ​เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พ.ศ. 2548 -2549​ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์