นิกร ซัจเดว

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตวัฒนา

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


ประสบการณ์การทำงาน

– เลขานุการคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร
– รองประธานประชาคมเขตวัฒนา
– กรรมการบริหารสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย
– กรรมการโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์