นาย นิกร โสมกลาง

ตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรค เขต 8 จังหวัด นครราชสีมา

ประวัติการศึกษา:

– ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
– ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแฮนโนเวอร์ สหพันธรัฐเยอรมนี

ประสบการณ์การทำงาน:

– อดีตเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา