นาย พชร จันทรรวงทอง

ตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรค เขต 14 จังหวัด นครราชสีมา

ประวัติการศึกษา:

– ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์การทำงาน:

– อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
– อดีตวิศวกรที่บริษัทชิโนไทย
– อดีตผู้จัดการโรงงานคอนกรีต