พรพิมล สูญญาจารย์

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก.เขตทวีวัฒนา

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยทองสุข

ประสบการณ์การทำงาน
– ทำงานการเมืองมา 22 ปี (ไทยรักไทย พลังประชาชน เพื่อไทย)
– ทีมงานสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร (แสวง ฤกษ์จรัล)
– ประธานสภาวัฒนธรรมเขตทวีวัฒนา
– ประธานกองทุนบทบาทสตรี เขตทวีวัฒนา
– รองประธานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตทวีวัฒนา
– ประธานกลุ่มเพื่อนสตรีทวีวัฒนา