พิพัฒน์ชัย ไพบูลย์

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก.เขตบางขุนเทียน

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี ด้านการบริหาร สถาบันรัชต์ภาคย์

ประสบการณ์การทำงาน
– สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
– โฆษกกระทรวงมหาดไทย
– ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข