วรรณะ เดชรา

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตบางนา

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี คณะบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก


ประสบการณ์การทำงาน

– ผู้สมัครสมาชิกสภาเขตบางนา
– ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร (ธวัชชัย สุทธิบงกช)