นาย วรวงศ์ วรปัญญา

ตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรค

ประวัติการศึกษา:

– ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ปริญญาโท MSc Real Estate International Management มหาวิทยาลัย Northumbria สหราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทำงาน:

– โฆษกคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
– กรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล
– อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด