วิพุธ ศรีวะอุไร

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตบางรัก

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี การควบคุมการจราจรทางอากาศ สถาบันการบินพลเรือน (เกียรตินิยมเหรียญทอง)

ประสบการณ์การทำงาน
– นักบินการบินไทย
– ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ปทุมธานี เขต 4)
– พนักงานบริษัท แท่นขุดเจาะน้ำมัน
– เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการกฏหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฏร”