วิรัตน์ มีนชัยนันท์

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตมีนบุรี

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ประสบการณ์การทำงาน

— สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
– ผู้อำนวยการตลาดนัดจตุจักร
– ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง