วีรกิตติ์ อภิโชควัชรศักดิ์

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตประเวศ

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์


ประสบการณ์การทำงาน

– เลขานุการกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ดร.วิบูลย์ เเช่มชื่น)
– เลขานุการกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (สมหวัง อัสราษี)
– ผู้สมัครสมาชิกสภาเขตประเวศ