อนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตวังทองหลาง

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
– ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ประสบการณ์การทำงาน

– ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เขต 14 บึงกุ่ม – คันนายาว)
– ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เขต 14 บึงกุ่ม – คันนายาว)
– ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร
– ที่ปรึกษากรรมาธิการ การต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร