นางสาว อรุณี กาสยานนท์

ตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรค

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน
– อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย
– ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
– อดีตประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
– อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
– นักวิเคราะห์ข่าว สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี