นางสาว ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์

ตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรค

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน
– รองเลขาธิการ พรรคเพื่อไทย
– คณะทำงานด้านนักวิชาการผู้นำฝ่ายค้าน
– ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร 2562 – 2566
– อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย
– อดีตรองโฆษกพรรคไทยรักษาชาติ
– อดีตนักวิเคราะห์ข่าวการเมือง ช่อง Voice TV
– อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัย