เนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตบึงกุ่ม

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Hawaii Pacific University, สหรัฐอเมริกา
– ปริญญาโท ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประสบการณ์การทำงาน

– โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม
– ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
– ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการคุ้มครอง ผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร