เอนก ตุ้มน้อย

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก.เขตตลิ่งชัน

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ประสบการณ์การทำงาน
– ผู้ช่วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน
– ประธานสภาเขตตลิ่งชัน
– ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร (สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา)